มิถุนายน 14, 2024

ข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ.com

https://ข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ.com

ฮิวแมนไรท์วอทช์ กาตาร์ถูกควบคุมตัวและถูกทําร้ายร่างกายโดยหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ

ฮิวแมนไรท์วอทช์ กาตาร์ถูกควบคุม ตัวและถูกทารุณ กรรมเมื่อเดือนที่แล้ว

ฮิวแมนไรท์วอทช์ ฟุตบอลโลก 2022: สมาชิกของชุมชน ของกาตาร์ถูก ควบคุมตัวและ ถูกทารุณกรรมเมื่อ เดือนที่แล้ว – รายงานรายงานของ ฮิวแมนไรท์วอทช์ ระบุว่าสมาชิก ของชุมชน ของกาตาร์ ถูกควบคุมตัว และถูกทําร้ายร่างกายโดย หน่วยงานความ มั่นคงของประเทศ เมื่อเดือนที่แล้ว กาตาร์เป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2022 ในเดือนหน้าฮิวแมนไรท์วอทช์

โดยความสัมพันธ์ ระหว่างเพศเดียวกัน ถูกดําเนินคดีใน ประเทศสมาชิก ของชุมชน ของกาตาร์ ถูกควบคุมตัว และถูกทําร้ายร่างกาย โดยหน่วยงานความ มั่นคงของประเทศ เมื่อเดือนที่แล้ว ตามรายงานของ ฮิวแมนไรท์ วอทช์การปฏิบัติต่อชุมชน ของกาตาร์อยู่ในความ สนใจเนื่อง จากเตรียมเป็น เจ้าภาพฟุตบอลโลก ชายซึ่งจะเริ่ม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน  https://ข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ.com

ความสัมพันธ์ระ หว่างเพศเดียว กันเป็นอาชญา กรรมในกาตาร์ และ  กล่าวหาว่าเจ้าหน้า ที่ของแผนก ความมั่นคงเชิงป้องกันของ กาตาร์ได้จับกุม สมาชิกของชุมชน โดยพลการและทํา ให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติ ที่ไม่ดีในการคุมขังรัฐบาล กาตาร์ปฏิเสธเนื้อหา ของรายงาน  โดยระบุว่าข้อกล่าว หาภายในนั้น “เป็นเท็จอย่าง เด็ดขาดและชัดเจน”

ได้บันทึกกรณี การทุบตีอย่างรุนแรงและซ้ํา แล้วซ้ําอีกหกกรณี และห้ากรณีของการ ล่วงละเมิดทางเพศ ในการดูแลของตํารวจ ระหว่างปี 2019 ถึง 2022 ชาว ให้สัมภาษณ์โดย กล่าวว่าการปฏิบัติ เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเดือนกันยายน กล่าวว่าผู้ถูกคุมขัง หญิงข้ามเพศได้ รับคําสั่งให้เข้า ร่วมการบําบัด เพื่อการแปลง สภาพในสถานที่ที่ ได้รับการสนับ สนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นเงื่อนไข ในการปล่อยตัว

นักวิจัยด้านสิทธิ ของ กล่าวว่า “ในขณะที่กาตาร์เตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

กองกําลังรักษา ความปลอดภัยกํา ลังควบคุมตัวและ เหยียดหยามชาว เพียงเพื่อสิ่ง ที่พวกเขาเป็น เห็นได้ชัดว่ามั่นใจว่าการละ เมิดของกองกําลัง รักษาความปลอดภัย จะไม่ได้รับการรายงาน และไม่ถูกตรวจสอบ”ทางการกาตาร์จําเป็นต้อง ยุติการไม่ต้องรับ โทษสําหรับความรุน แรงต่อชาว โลกกําลังจับ ตามองอยู่”บุคคลหกคน

ผู้หญิงข้ามเพศสี่ คนผู้หญิงกะเทยและเกย์ – ถูกสัมภาษณ์โดย  และทุกคนกล่าวว่า พวกเขาถูกควบคุม ตัวในเรือนจําใต้ดินในโดฮา และถูกทําร้าย ร่างกายตั้งแต่การ ตบไปจนถึงการ เตะและถูกชก ต่อยจนเลือดออก ผู้ถูกคุมขังยังถูก ทารุณกรรมด้วย วาจาและถูกบังคับ ให้ออกคําสารภาพ กล่าวและปฏิเสธ การเข้าถึงที่ปรึกษา ทางกฎหมายการ สนับสนุนครอบครัว และการรักษาพยาบาลฮิวแมนไรท์วอทช์

ทุกคนถูกควบคุม ตัวโดยไม่มีข้อกล่าว หาและหนึ่งใน บุคคลถูกควบ คุมตัวเป็นเวลา สองเดือนในการคุ มขังเดี่ยวกล่าวนายยูเนส กล่าวเสริมว่า “รัฐบาลกาตาร์ควรเรีย กร้องให้ยุติการ ละเมิดนี้โด ยทันที และฟีฟ่า ควรผลักดันรัฐบาลกาตาร์ให้ มีการปฏิรูปในระยะ ยาวเพื่อปกป้องชาว จากการเลือกปฏิบัติและ ความรุนแรง”เจ้าหน้าที่รัฐบาลกาตาร์ราย หนึ่งกล่าวว่า ”

ข้อกล่าวหามีข้อมูล ที่เป็นเท็จอย่าง เด็ดขาดและชัดเจน กาตาร์ไม่ยอมรับ การเลือกปฏิบัติ ต่อใคร และนโยบายและขั้นตอนของ เราได้รับการสนับ สนุนโดยความมุ่งมั่น ต่อสิทธิมนุษย ชนสําหรับทุกคน”แม้ว่ารัฐบาลกาตาร์จะให้คํามั่นว่าจะมี ส่วนร่วมกับฮิวแมน ไรท์วอทช์และกลุ่ม สําคัญอื่นๆ แต่ข้อเรียกร้อง ดังกล่าวก็ไม่ได้ ได้รับความสนใจจากเราจน กว่าจะมีการรายงา นในสื่อเป็นครั้งแรก

หากฮิวแมนไรท์ วอทช์ติดต่อเรา เราจะสามารถพิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหาได้

“รัฐบาลกาตาร์ไม่  ได้ดําเนินการหรืออนุญาต ‘ศูนย์แปลงสภาพ’ ใด ๆ คลินิกฟื้นฟูสมรรถ ภาพที่กล่าวถึง ในรายงานสนับสนุน บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากสภาพ พฤติกรรมเช่นการ พึ่งพาสารเสพติด ความผิดปกติของ การรับประทานอาหารและ ความผิดปกติของอารมณ์ และดําเนินงานตามมา ตรฐานทางการ  แพทย์ระหว่าง ประเทศสูงสุด

เราเข้าใจบทบาทของฮิวแมนไรท์วอทช์ที่จะใช้แรงกดดันต่อหัวข้อเหล่านี้ แต่การตัดสินใจของพวกเขาที่จะเปิดเผยข้อมูลเท็จที่แสดงให้เห็นโดยไม่ต้องติดต่อรัฐบาลของเราก่อนเพื่อตรวจสอบผลการวิจัยและเข้าใจนโยบายและขั้นตอนมาตรฐานของกาตาร์ได้ดีขึ้นสกายสปอร์ตนิวส์ได้ติดต่อฟีฟ่าเพื่อขอความคิดเห็นขณะเดียวกัน โฆษกของทรี ไลออนส์ ไพรด์ กล่าวกับ ว่า

“นี่เป็นเรื่องที่น่าท้อใจและน่าตกใจ แต่น่าเสียดายที่ไม่น่าแปลกใจเลย”นี่เป็นการตอกย้ําถึงการเน้นย้ําอย่างสม่ําเสมอของเราว่าการประชาสัมพันธ์ของเรื่องนี้เป็น ‘ฟุตบอลโลกสําหรับทุกคน’ นั้นไม่เป็นความจริงสําหรับครอบครัว ของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกาตาร์ที่อื่น ผู้นําด้านแรงงานกล่าวว่าทั้งเขาและใครก็ตามจากพรรคของเขาจะไม่เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของฟุตบอลโลกเมื่อถูกถามว่าเขาจะไปกาตาร์หรือไม่ถ้าอังกฤษเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ บอกกับ ว่า “ไม่ ฉันอยากทํา แต่ฉันคิดว่าบันทึกด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเช่นนั้นฉันจะไม่ไปและนั่นจะเป็นตําแหน่งของพรรคแรงงาน”

You may have missed